|Anasayfa |Yönetim |Yardım |English
  
 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 
 
Vizyonumuz

 
Misyonumuz

 
Yönetim ve Organizasyon

 
Yönetimin Mesajı

 
Akademik Takvim

 
Takvim

 
Etik Değerler

 
Öğrenci El Kitabı

 
Üniversitemiz Yüksek Onur Öğrencileri Listesi

 
İTÜ Seçkin Eğitimci Anketi Sonuçları

 
Eğitimde Kalite Çalışmaları

 
Öğrenci Dekanlığı Anketi


  
   Misyonumuz   

 

Öğrenci Dekanı Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu'nda yer alır ve görev alanıyla ilgili konularda bilgi verir. Gerektiğinde bu konularda öneriler,taslaklar, yönetmelikler ve yönergeler hazırlar.


Öğrenci Dekanı Rektör ve Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı ile sıkı işbirliği içinde çalışarak öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak yeni projeler üretir.


Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik ve sosyal sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar.


Öğrencileri doğrudan ilgilendiren bireysel ve genel sorunları çözmek amacıyla akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.


Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirir ve yönlendirir.


Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar. Bu bağlamda Senato Eğitim Komisyonu çalışmalarına aktif katkı verir.


Öğrenci Faaliyetleri Yönetmeliği'nin uygulanmasını sağlamak, öğrenci ve kulüp etkinliklerini desteklemek, etkinliklerde kaynak ve eşgüdümü sağlamak amacıyla KSB ile birlikte çalışır.


Kaliteli bir eğitimin alt yapısını oluşturacak ortamı hazırlama konusunda dekanlıklar ve bölüm başkanlıkları ile aktif iletişim oluşturmak için düzenli toplantılar düzenler.


Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardımcı olacak programlar geliştirir ve uygular.