|Anasayfa |Yönetim |Yardım |English
  
 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 
 
Vizyonumuz

 
Misyonumuz

 
Yönetim ve Organizasyon

 
Yönetimin Mesajı

 
Akademik Takvim

 
Takvim

 
Etik Değerler

 
Öğrenci El Kitabı

 
Üniversitemiz Yüksek Onur Öğrencileri Listesi

 
İTÜ Seçkin Eğitimci Anketi Sonuçları

 
Eğitimde Kalite Çalışmaları

 
Öğrenci Dekanlığı Anketi


  
   Yönetimin Mesajı   

 

Sevgili Öğrencilerimiz

    Öğrenci Dekanlığı 2010 yılında Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile İTÜ öğrencilerinin üniversite yaşamını kolaylaştırmak için kurulmuş bir birimdir. Dekanlık , Üniversitemiz Rektörü ve öğrenci işlerinin bağlı olduğu Rektör Yardımcısı ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

    Dünyanın modern ve çağdaş üniversitelerinin çoğunda var olan bu dekanlığın amacı, öğrencilerimize, öğrenimleri süresince daha iyi hizmet vermek ve karşılaşılan sorunların çözümünde yardımcı olmaktır. Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin tercih aşamasından mezuniyetlerine kadar olan süreçte başarılarının sürekliliğini ve başarısızlıklarının nedenlerini ortaya koyup çözümlemeyi hedeflemektedir.

    Öğrenci Dekanlığı bürokratik yürüyüşün bir parçası olmakla birlikte, temel amacı öğrenci odaklı bakışla, öğrencilerimizin gereksinim ve beklentilerini üniversitemizin tüm yönetim organlarına aktarmak ve bu beklentileri karşılmak için çözüm üretmektir.

    Değişim yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir. Değişimi pozitif bir gelişmeye dönüştürmek, her gün bir öncekine oranla daha da iyiye ulaşmak için çaba göstermek gereklidir. Sınırların her geçen gün kalktığı küresel dünyada yaşamaya yöneliş kişilerin üzerine yepyeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukları almanın ve başarmanın gerek koşulu ise; hiç kuşkusuz iyi bir eğitim öğrenimden geçmektedir. Çünkü, dünyayla yarışmanın en önemli koşulu, sahip olunan insan kaynaklarının kalitesidir.

    İnsanlar iyi şeylere layıktır ve bizim öğrencilerimiz de üniversite öğreniminin ve üniversite yaşamının en iyisine layıktırlar. Üniversitemiz, bu bilinçle en iyiyi sunmayı hedeflemekte ve bu amaçla çalışmaktadır. Öğrencilerimizin, üniversitemizde eğitimleri süresince sadece mesleki disiplinlerinde aldıkları bilgi değil, bu dönemde edindikleri beceri, alışkanlık, yetenekleri ile sosyal ve kültürel gelişmelerini yaşamları boyunca kullanacak olmaları üniversite öğretim döneminin önemini daha da artırmaktadır. Bu süreçte kurulacak ilişkiler, edinelecek sosyal çevre ve bu çevreyle bütünleşme geleceğin şekillenmesinde yadsınamaz önemdedir.

    Cumhuriyetimizin 100. yılında 250. yılını kutlayacak olan İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ bugüne kadar ülkemizin en önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri olarak ülkemiz tarihine damga vurmuştur. Gelenekten gelen gücünü, bilim ve teknoloji ile bütünleştirerek, sürekli ileriye taşıma gayreti içinde olan İTÜ, geçmişte olduğu gibi bugün de ilklerin liderliğini üstlenen bir devlet üniversitesi olmuştur. Üniversitemiz, ilerici bir devinim ile dünya üniversiteleri içinde hak ettiği yeri alma konusunda çabalarını en üst düzeyde sürdürmeye devam etmektedir. Kuşkusuz bu çaba öğrencilerimizin her açıdan geleceğe eksiksiz hazırlanmasını sağlanmak içindir.

    2011 yılında üniversitemizin 23 bölümünün dünya çapında teknik eğitim kalitesinin güvence altına alınmasının ölçütü olan ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonuna tam (full) akreditasyon düzeyinde ulaşmış olması ve yine dünyanın en önemli Yetkin Mühendislik Sınavının (Fundamentals of Engineering, FE) ilk aşamada sadece üniversitemiz öğrencilerine açılmış olması üniversitemizin dünya çapındaki saygınlığının her düzeyde tartışmasız kabul edildiğinin göstergesidir. Son yıllarda özellikle öğrenci projelerimizin sayılarındaki ve ulusal ve uluslararası başarılarındaki artış üniversitemizin hedeflerine paralel gelişmeler göstermektedir. Bu başarıların devamlılığını sağlayan potansiyeli yaratan öğrencilerimizin varlığı üniversitemiz için gurur kaynağıdır.

    Verimli çalışmayı ve başarılı bir eğitim sürecini etkileyen : yeni bir ortam, yeni bir eğitim sistemi, yeni arkadaşlara uyum, sorumlulukların artması, ailelerin verdiği lojistik desteğin uzaklık nedeniyle zorlaşması gibi faktörler öğrencileri bazen sıkıntıya sokmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde ve Öğrenci Dekanlığına bağlı olarak çalışan Psikolojik Danışmanlık Birimi, gerektiğinde dışarıdan profesyonel yardım da alarak öğrencilerimizin sıkıntılarını aşmalarına yardımcı olmaktadır.

    Öğrenci Dekanlığının görev kapsamında ayrıca,

Üniversitemiz öğrencilerinin kayıtlı bulundukları bölümlerin eğitim programları ve yönetmelikleriyle ilgili her türü danışma gereksinimlerini karşılamak,

Ders seçmede ve ders yükü almada öğrencilere yol göstermek, uyarılarda bulunmak,

Öğrenci ders kayıtlarının gereği gibi ve hatasız yapılmasını sağlamak,

Öğrencilerin her türü uyum sorunlarına kendileri, ders sorumluları ve gerektiğinde de aileleri ile görüşerek çözüm yolları aramak,

amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

    Belirli periyotlarla yapılan anketlerle öğrenci-üniversite ilişkisinin geliştirilmesi hedeflenmekte ve öğrencilerimizin üniversitesinden beklentilerini ortaya koymasına fırsat sağlanmaktadır. Alınan geribildirim doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmaktadır.

    Bütün bu açıklamaların ışığında Öğrenci Dekanlığı siz öğrencilerimiz için kurulmuştur ve siz öğrencilerimiz için vardır. Dekanlığımız,aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir;

Öğrencilerimiz, genel veya bireysel, akademik veya idari tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, Öğrenci Dekanlığı aracılığıyla üniversite yönetimi ile paylaşabilirler.

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini ve bunun dışında kalan toplumsal ve akademik odaklı kısaca ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri desteklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir.

Öğrenci Dekanlığı ile öğrencilerimiz arasında oluşturulan dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri, hazırlık sınıfından başlayarak, üniversiteden mezun oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı sıra, onları ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi oluşturmaktır.

Öğrenci Dekanlığı başarıya ulaşmak adına üniversitemiz içindeki tüm Fakülte, Bölüm ve İdari birimlerle en sıkı işbirliği içinde çalışmayı öngörmektedir.

Öğrencilerin ders dışında gösterecekleri üstün başarıları teşvik etmek amacı ile her yıl bahar dönemi sonunda, Öğrenci Dekanlığı web sayfasında akademik, sosyal ve spor etkinliklerinde derece alan öğrencilerimiz açıklanacak ve ödüllendirilmeleri için uygun mekanizmalar oluşturulacaktır.

Prof. Dr. Yılmaz TAPTIK / İTÜ Öğrenci Dekanı

Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN / İTÜ Öğrenci Dekan Yardımcısı

Y. Doç. Dr. Gürşat ALTUN / İTÜ Öğrenci Dekan Yardımcısı